Usługi firmy

Zakres usług przy konserwacji boisk które wykonujemy to:

1. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych.    

2. Szczotkowanie „twarde” w celu podniesienia włókien.    

3. Spulchnienie górnej warstwy wypełnienia.     

4. Czyszczenie wypełnienia.      

5. Wyrównanie poziomu wypełnienia.

6. Uzupełnienie granulatu na powierzchni boisk     

7. Mechaniczne czyszczenie powierzchni poliuretanowych

Konserwacja boiska jest głównym czynnikiem mającym wpływ na żywotność sztucznej trawy. W związku z tym, to sam użytkownik decyduje, czy inwestycja w nawierzchnię sztuczną będzie opłacalna, czy też nie. Sposób wykonywania czynności konserwacyjnych decyduje też o tym, czy nawierzchnia spełnia oczekiwania sportowców i czy zachowuje wymagane parametry. Również w przypadku rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych brany jest po uwagę sposób pielęgnacji nawierzchni.

Firma Ika-Promotor świadcząc usługi czyszczenia i konserwacji boisk, nawierzchni sztucznych z wypełnieniem piaskowym  lub granulatem gumowym oraz powierzchni z poliuretanu.

Czyszczenie i konserwacja boisk orlik Firma IKA-Promotor Król Grzegorz Czyszczenie i konserwacja boisk orlik Firma IKA-Promotor Król Grzegorz Czyszczenie i konserwacja boisk orlik Firma IKA-Promotor Król Grzegorz Czyszczenie i konserwacja boisk orlik Firma IKA-Promotor Król Grzegorz

Ogólnie rzecz biorąc, instrukcje wszystkich producentów nawierzchni sztucznych sprowadzają się do poniższych procedur:

na jesień na nawierzchnię spadają liście i gałęzie. należy je usuwać tak szybko, jak to tylko możliwe, zanim spowodują trwałe zmiany w nawierzchni.

jakiekolwiek rośliny należy niezwłocznie usuwać.

 

nawierzchnia musi być szczotkowana przynajmniej raz w tygodniu, aby rozprowadzić równomiernie wypełnienie i podnieść włosie.

ubytki wypełnienia należy jak najszybciej uzupełnić, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu nawierzchni.

Usuwanie zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia, kurz, odpadki usuwane są za pomocą szczotek obrotowych. Szczotka obrotowa zbiera odpady wraz z niewielką ilością rozproszonego wypełnienia. Kurz zatrzymywany jest w filtrze stałym. Duże cząsteczki zanieczyszczeń i wypełnienia są rozdzielane za pomocą sita przesiewowego. Materiał wypełnienia trafia niezwłocznie z powrotem na nawierzchnię. Stała prędkość przesuwu zapewnia równomierne rozprowadzenie materiału podczas czyszczenia.

UWAGA: Taka procedura zapewnia, że rozdrobniony materiał wypełnienia nie jest przenoszony na dużych odległościach.

Znaczenie usuwania zanieczyszczeń i utrzymywania właściwego poziomu wypełnienia nawierzchni jest często niedoceniane, mimo, że kłopoty, jakie wynikają z negatywnego oddziaływania środowiska i substancji organicznych na sztuczne nawierzchnie są znane od lat. Konsekwencją jest przedwczesne zużycie i utrata własności sztucznej nawierzchni. W efekcie zagrożone są nie tylko zainwestowane środki.

Producent nawierzchni nie ponosi odpowiedzialności za takie straty. Odpowiedzialność za utrzymywanie nawierzchni spada na jej właściciela.

Jeśli jednak wykonanie czynności pielęgnacyjnych nie jest możliwe, z powodów finansowych lub braku personelu, nawierzchnia syntetyczna nie jest dla Państwa najlepszym rozwiązaniem. Inwestycja w taką nawierzchnię opłaca się tylko w przypadku jej odpowiedniej obsługi, zapewniającej niezmienne własności użytkowe w całym okresie eksploatacji.